Vild Med Vilje

NaturBornholm har indgået et samarbejde med Vild Med Vilje, vi forpligter os dermed til at gøre vores grønne områder mere vilde!!!

Hvorfor Vild Med Vilje?

Siden mennesket for 6000 år siden, begyndte at dyrke jorden i Danmark, er den vilde natur blevet mere og mere presset. Kun 14% af Danmarks areal er i dag dækket af natur, hvoraf mindre end 0,5% er urørt natur. I vores haver er vi vant til at græsset skal være klippet helt kort, og vi at vi har masser af smukke blomster og planter, hvor mange stammer fra andre lande. Alt dette betyder at de planter og dyr som har levet i Danmark i flere tusinde år, mangler levesteder og fødekilder. Vild Med Vilje projekter går ud på at få skabt flere levesteder og mere mad til vores planter og dyr. Ved at plante hjemmehørende blomster, lade græsset gro i nogle områder af haven, og derved skabe forskellige mosaikker af natur. Kan vi sammen skabe lidt flere levesteder til vores pressede danske natur.

Danske planter sørger ikke kun for nektar til de voksne insekter, men mange af dem er også værtsplanter for insekternes larvestadier. Så ved at plante danske planter skaber man fødegrundlag for flere insekter som igen skaber fødegrundlag for pattedyr, fugle, krybdyr osv. 

Vild med Vilje parken

Bornholms Regionskommune, Rudolfklubben i Aakirkeby og NaturBornholm arbejder sammen om at skabe en inspirationspark til bornholmere. Den er vi stolte af, og synes du skal komme og se den. Parken er åben året rundt, og gratis at besøge. Den ligger lige syd for NaturBornholm, hvor der er etableret eksempler på hvad man kan gøre i egen have. Der er skilte til at forklare hvad de forskellige ting er, og hvad det er godt for. 

Du kan også blive klogere med folderen: "BLIV VILD BORNHOLMER". og høre hvad der sker på Bornholm i videoen nedenfor.

Link til filmen her:

Du skal acceptere marketing cookies for at se dette indhold.

Tiltag i Vild med vilje-parken syd for NaturBornholm

Kvashegn

Kvashegn er en fortrindelig måde at bruge sit haveaffald på, så det bliver til gavn for dig selv og naturen. Et kvashegn kan formes som man ønsker det og være med til at skabe rum, give læ og tiltrækker en masse nedbrydere, småfugle og pindsvin. Rafter bankes i jorden som støtter og heri bliver lagt kvas og grene i forskellige størrelser. Det er en gavnlig måde at bruge sit haveaffald på, da kvaset langsomt vil blive nedbrudt og herefter kan man løbende fylde på med afklip fra både træer, buske og stauder. 

Stendige

Et stendige, eller måske bare en bunke sten, er et fantastisk skjulested for mange små kriblekrable dyr. Her bliver det forhåbentlig muligt at observere et solbadende firben eller måske en sommerfugl, der varmer sine fødder. Landmanden i dit område vil som regel gerne af med marksten. 

Sydvendt skråning

En sydvendt grusskråning, giver levesteder for både dyr og planter. I Vild med vilje-parken er der plantet hjemmehørende planter, der er specielt gode for vi vores vilde bestøvere. Det er tørketålende planter som okseøje, blåhat, kællingetand, rejnfan og storkenæb. Grusvolden vender mod syd, da den så vil være attraktiv for vilde jordbier at bygge rederør i. De kan nemlig godt lide at der både er varmt og tørt. 

Næringsfattig jord

Vilde blomster trives bedst i en næringsfattig jord, så derfor kan man skrabe det øverste lag muldjord af plænen og tilføre grus eller sand, der vil sænke næringsindholdet i jorden og derfor skabe dårligere betingelser for nogle af de sarte blomsters konkurrenter. Så gerne en blanding af hjemmehørende frø, da mange af vores vilde bestøvere bruger disse planter som værtsplanter såvel som næringskilde. Man kan også sænke næringsindholdet i jorden, ved at lave årlige høslet på et område. Lad græsset vokse sig højt og slå det med le, inden det lægger sig ned. Alt græsset skal herefter rives sammen og fjernes fra området. Evt. i en kompostbunke eller i et kvashegn. Højt græs vil desuden tiltrække et have af sommerfugle, græshopper og andet liv. I Vild med Vilje-parken, prøver vi begge ting. Nogle steder afskrab og tilsåning og andre steder med høslet. Og så bliver det interessant at se, hvad der vil trives hvor. 

Vand

Noget af det der tiltrækker allermest liv er vand. Intet liv uden vand. På NaturBornholm er vi så heldige at have en stor sø, der tørrer ud midt på sommeren. Det kan lyde underligt, men det er faktisk utroligt gavnligt med sådan et vandhul, der tørrer ud. Det betyder nemlig at der ikke kan leve fisk i vandhullet, så i stedet har vi et virvar af alle mulige andre dyr, såsom lille og stor vandsalamander og latterfrøer, der ellers ville være blevet spist, hvis der havde været fisk til stede. Salamanderen opholder sig kun i vandet i parringssæsonen og vil herefter søge ud i skovbunden eller måske i en kølig kælder. Hvis du ikke har et stort vandhul på din grund, kan mindre også gøre det. Du kan måske anlægge en lille dam, eller måske grave en balje ned, som du fylder med vandplanter. Så skal livet nok selv indfinde sig. 

Valg af planter

Vores vilde bestøvere har brugt mange tusinde år på at tilpasse sig de danske hjemmehørende planter der vokser i den danske natur. En del bestøvere er specialister, hvilket betyder at de er temmelig kræsne og kun vil samle pollen og nektar fra nogle bestemte planter. Sommerfuglen vælger ligeledes helt bestemte værtsplanter at lægge æg på, da deres larver kun vil spise nogle helt specielle planter såsom brændenælder, løgkarse eller kællingetand. Det er altid en god idé at vælge hjemmehørende planter, når der skal sås og plantes og ellers kan man gå efter at vælge planter med en åben blomst, hvor det er nemt for bestøverne at komme til pollen og nektar.

 

Når du har sået eller plantet, må jorden ikke forstyrres i de kommende år. Der er nemlig mange vilde bier, der bruger jorden under planterne til at bygge rederør i og sikre næste års generation.

Gode staudevalg er: vild merian, kællingetand, blåhat, hvid okseøje, violer, rejnfan, gåseurt, storkenæb, sankt hansurt, smalbladet timian, knopurt, engelsk græs.

2-årige: digitalis, kongelys, kæmpenatlys, slangehoved, vild gulerod.

Buske og klatreplanter: tørst, vedbend, humle, kaprifolie, pil, hunderose, hyld, kvalkved, frugtbuske.

Træer: pil, birk, eg, røn, hvidtjørn.

Dødt og råddent træ

Vi mangler dødt træ i naturen. Desværre er vi alt for dygtige til at rydde op i parker og private haver, så de gamle døde træer får desværre sjældent lov at stå længe. Mange arter er tilknyttet dødt ved, fra nedbrydere og vilde bier til flagermus og ugler. Måske kan man nøjes med at topbeskære sit døde træ og lade stammen stå? På NaturBornholm, har vi rejst nogle store stammer op og gravet dem ned. I stammerne har vi boret huller, til træboende vilde bier og så er de også geniale holdere til fuglenes redekasser.  

Vild med vilje- parken vil bliver brugt til forskellige formidlingsforløb og som demonstrationsområde for centrets mange besøgende. 

Se mere på: Vild Med Viljes hjemmeside