Konference for lærere, pædagoger og interesserede

Onsdag d. 26. januar 2022 kl. 8.30 - 15.00. Green Solution House

PROGRAM  

8.30 Ankomst, registrering, valg af workshops og godmorgenkaffe
9.00 Åbning af konferencen. Kort om Grøn Dannelse Ulla Didriksen, Skoletjenesten Bornholm

9.15 Den grønne fremtid for alle, hvordan? Winni Grosbøll, direktør Friluftsrådet

Naturen skal være en fast del af børns hverdag både i dagtilbud, skolen og i fritiden. Winnie Grosbøll vil komme med inspiration til, hvordan pædagoger, lærer, naturformidlere og andre kan justere deres praksis og aktiviteter, så de i højere grad styrker børns forhold til naturen. 

Opbakning og inspiration til den grønne dannelse

10.00-10.15 Find din workshop 
10.15-11.00 Formiddags-workshop (Vælg én af følgende 6 workshops)

Workshop 1 Hvordan støtter Astra Grøn Dannelse på Bornholm? Aktiviteter der skaber motivation for naturvidenskab og handlekompetencer i forhold til Grøn Dannelse. Lene Christensen, Specialkonsulent fra Astra.

Hvordan bevarer vi elevers motivation for naturvidenskab, helt konkrete input oversat fra forskningen til lærernes hverdag. Og hvad har Astra på hylderne, som kan støtte op om den grønne dannelse på Bornholm? Helt konkret med eksempler fra testotek-eksperimenter, fx dem der var med i årets TV2 Julekalender, ABC'en og de ti Naturvidenskabelige Erkendelser, Naturvidenskabsfestivalen og Masseeksperiment. I workshoppen afprøver vi nogle af undersøgelserne, og vi har en snak om hvad der kan inspirere til elevers 'grønne dannelse'.

Workshop 2 Naturdannelse. Hvordan kan forskningen og undersøgelserne om naturdannelsesbegrebet understøtte grøn dannelse på Bornholm? Pernille Friis Brødsgaard,  konsulent og projektleder i Friluftsrådet

Friluftsrådet har sammen med Center for Børn og Natur lavet en undersøgelse af, hvad der påvirker og styrker børns forhold til naturen. Her arbejdes der med begrebet “naturdannelse” og fem elementer, som dækker over det materielle forhold, de kropslige erfaringer, viden, følelser og filosofi/etik. Det teoretiske begreb vil blive præsenteret og suppleret med eksempler fra praksis – bl.a. fra Gudhjem Naturbørnehave og vuggestue. Til sidst vil vi perspektivere naturdannelsesbegrebet til dit eget felt og praksis.

Find Pernilles oplæg her

Workshop 3 Naturempati. At følge børnenes spor i naturen. Sanne Bloch, Pædagog i Gudhjem Naturbørnehave og Vuggestue

Som pædagoger skaber vi det vigtige fundament til den grønne dannelse i barnet inden skolegangen. Vi ser børnehusets lokalområde som et helhedspræget naturpædagogisk miljø. Eventyr, gamle sagn, ynglings steder, viden om naturen, opdagelseslyst som hænger sammen med barnets egen nysgerrighed. Vi møder barnet, hvor det er, ude i naturen. Et fælles tredje. Hvordan bliver vi som pædagoger selv engagerede og opnår grøn dannelse? Hvordan inddrages forældrene? Børnene bliver stolte og glade, når de føler sig som ”Riddere af naturen” Hvordan gør vi det?
I denne workshop får I hints til ny inspiration og måder at gøre det attraktivt for børnene at opholde sig i naturen på. Hvordan de kan opnå naturempati og en spirende bevidsthed om. at deres små valg i hverdagen har betydning for en mere bæredygtig verden. Dette skaber identitet og betydningsfuldhed for det enkelte barn. 

Workshop 4 Brug naturen i din pædagogik. Anja Vilsholm, Københavns Professionshøjskole - Bornholm, Pædagog- og PAU uddannelsen.

Ved at bruge naturen i din pædagogiske praksis, kan du få meget foræret, som gavner i arbejdet med børn og unges naturfaglige dannelse, trivsel, sociale relationer, praktiske og personlige kompetencer, selvtillid, miljø-bevidsthed og kreativitet. Alle de gode gevinster kommer dog ikke af sig selv. På workshoppen udarbejder vi en samling af gode konkrete idéer til pædagogiske aktiviteter i naturen. Samt bud på, hvad du skal vide og gøre for at få det maksimale ud af naturens fordele i det pædagogiske arbejde med børn og unge. 

Workshop 5 Grønne skoler med Grønt Flag. Skab bæredygtighed i skolens undervisning, drift og organisering. Karen Præstegaard Hendriksen, Konsulent i Friluftsrådet

Få Friluftsrådets bud på, hvordan din skole kan tænke bæredygtighed ind i både undervisning, drift og organisering.
Med dig hjem får du en ide til en grøn progressionsplan, der viser hvordan bæredygtighed kan tænkes ind på alle klassetrin og i mange fag, både i enkeltfaglige og tværfaglige forløb. Du vil få inspiration til, hvordan I for skolen formulerer en større vision med en grøn kurs, der rækker længere ud i fremtiden og gør den konkret med projekter, materialer og aktiviteter, I kan gå i gang med allerede i løbet af 2022/2023.

Du kan finde Karens oplæg her

Workshop 6 Udeskole. Hvorfor er det godt, og hvordan kommer man i gang? Elsebeth Holm, Udeskolevejleder fra Strandgårdsskolen, Ishøj og repræsentant fra Udeskolenet

Skolens vigtigste formål at danne den kommende generation. Vi kan bruge udeskole i alle fag, og med fagene “åbne verden” for vores børn. Struktur og metoder understøtter hvad forskningen siger der skal til for at læring kan finde sted. Dette oplæg kommer både ind på filosofi, didaktik og forskning.
Jeg tager udgangspunkt konkrete forløb og ideer, og håber at kunne inspirere til at gå i gang, eller udvikle videre fra det sted man står.

11.15-12.15 Frokost og networking

Hvordan er vi på vej på Bornholm; og hvordan hjælper vi hinanden så det sker?

12.15-12.30 Find din workshop
12.30-13.15 Eftermiddags-workshop (Vælg én af følgende 7 workshops)

Workshop 1 Hvordan bør vi handle politisk, når det gælder vores børns klimafremtid? Morten Riis, Kommunalbestyrelsen Bornholm, Forperson for Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

   

Workshop 2 Krible Krable, Mikroforsker og Grønne Spirer. Pædagogiske naturmetoder til de mindste. Kari Hald, Projektleder på Krible Krable-projektet.
DETTE OPLÆG OVERTAGES AF HANNA PIORSKA OG RENÉ VILSHOLM FRA NATURBORNHOLM DA KARI ER BLEVET SYG.

Søger du inspiration og ideer til aktiviteter og forløb i naturen? På denne workshop bliver du præsenteret for det væld af materialer og muligheder som Krible Krable og Grønne Spirer byder på. Her kan du - blandt meget andet - finde gode ideer til hvordan du kan arbejde med Biodiversitet og Bæredygtighed i børnehøjde. Begge højaktuelle og relevante emner at tage op i din pædagogiske praksis. Du får også en lynintroduktion til Mikroforsker – en arbejdsmodel, som egner sig til godt pædagogiske science projekter med udgangspunkt i naturen.
Find masser af materiale om Krible Krable her

 

Workshop 3 Vi er på vej med den grønne dannelse i dagtilbud. Janus Node, Faglig pædagogisk leder i Skatteøen og Lene Keil, Faglig pædagogisk leder i Søstjernen

Eftermiddagens workshop vil give dig et indblik i, hvilket lovgrundlag daginstitutioner arbejder efter, ligesom vi kommer ind omkring læringsbegreber og grøn dannelse. Du kommer til at høre om, hvilke aktiviteter der allerede er i vores daginstitutioner og hvorfor vi mon har valgt netop det, og du får mulighed for selv at stifte bekendtskab med krible/krable  og science i børnehøjde.

Workshop 4 Engineering i Skolen. Hvordan og hvor let? Nina Gjettermann, Lærer på Rønne Privatskole og Anne Dorte Spang-Thomsen, Projektleder Engineering i Skolen

Få et større engagement i dine naturfagstimer ved at inddrage Engineering i din undervisning. Du vil opleve elever, der ikke har tid til at holde frikvarter og helt uopfordret arbejder videre efter skoletid. På vores workshop vil du høre om hvad Engineering er, få forløb som er lige til at gå hjem og afprøve, samt ikke mindst konkrete materialer du kan bruge i din undervisning, så I let kan komme i gang på jeres skole eller i jeres børnehave.

Se Nina og Anne Dortes oplæg her

Workshop 5 Vi er en grøn skole. Hvordan er vi nået dertil? Pia Laub Tofte Skoleleder, Tina Trærup, Lærer og Anne Kristine Aae Christensen,  Lærer, alle på Paradisbakkeskolen

Hvorfor blev vi grøn skole? For mange år siden deltog vi i SOL (Sundhed og lokalsamfund), hvor elever fra en 2. klasse skulle skabe deres utopia. Her blev grunden lagt for en skole med sansehaver, dyrkning af skolehaver, madskole med kantine, dyr på skolen, udeskole og en klima- og bæredygtig tankegang.

Skolehaven/udeskole – hvilken udvikling har vi gennemgået og hvor er vi i dag? Vi er gået fra at være et pilotprojekt om skolehave i få timer om ugen til i dag at være en 35-timers fastansættelse samt en læreransættelse på 10 timer om ugen. På denne rejse har vi mødt flere udfordringer i forhold til at skabe viden og nysgerrighed hos skolens ansatte. Vi vil bl.a. fortælle om vores sejre, udfordringer, ændringer og tilpasninger. Om hvordan vi organiserer os – og hvordan vi fastholder udviklingen.

Workshop 6 AFFALDSTIVISME- hænderne op af lommen, eller i skrald til halsen. Brian Johansen, Skoletjeneste og Kommunikation på BOFA.

Stort set alt det vi mennesker omgiver os med kan genbruges, eller genanvendes. Alt fra synåle til flyvemaskiner er vigtige - selv alt imellem  nussede indkøbsboner til den samlede danske encyklopædi kan indgå i en cirkulær økonomi. Brian Johansen fra BOFA vil i sit oplæg sætte fokus på hvordan vi som rollemodeller lærer børn og unge om materialers cyklus og vigtigheden af, at intet er for småt til at kunne få et nyt liv.


Workshop 7 Biodiversitet og bæredygtighed i den bornholmske natur og på vores skoler. Fenella Overgaard, naturvejleder og Troels Larsen, naturvejleder, begge fra NaturBornholm

Biodiversitet og Vild med Vilje er to emner som er utroligt aktuelle lige for tiden, men hvad betyder de og hvordan kan man bruge dem i undervisningen.
Det får du svar på i denne workshop, hvor Fenella, gartner og naturvejleder, og Troels, biolog og naturvejleder, giver eksempler på Vild med Vilje tiltag som kan gøres på skolen eller i børnehaven sammen med børnene, samt konkrete eksempler på hvordan man kan bruge det i undervisningen.
Se Fenella og Troels´ oplæg her

13.30 Opsamling og netværk Christina Cordua Thurmann, Lærer på Åvangsskolen

14.00 Håbets og handlingens pædagogik. Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder

Med konstruktivt håb kan ungdommen engageres i klimakampen og den store grønne omstilling. Det viser forskning, og det viser Verdens Bedste Nyheders erfaringer også. I de sidste seks år har de haft ansvaret for at formidle Verdensmålene til danskerne. Thomas var sidste år med til at udgive Gyldendals lærebog ”Håbets og handlingens pædagogik”. Bogen er målrettet pædagog- og lærerstuderende.
Verdensmålene har fået en stadig mere central placering i den offentlige debat og kendskabet til dem er på kort tid vokset markant. Her i starten af Verdensmålenes Årti er det tid til handling.


14.45 Farvel og tak til alle for i dag – vi arbejder videre. René Vilsholm, NaturBornholm

Praktisk information

Pris pr. deltager: 500 kr. Tilmelding Til: GD22@NaturBornholm.dk. Skriv navn, institution, og mail, på alle deltagere. 

For yderligere information
Ulla Didriksen: ulla.didriksen@brk.dk
René Vilsholm: rene.vilsholm@naturbornholm.dk

Arrangører: Innovationsgruppen for Grøn Dannelse
Sanne Bloch, pædagog i Gudhjem Naturbørnehave og Vuggestue, Nina Gjettermann, lærer på Rønne Privatskole, Christina C. Thurmann, lærer på Åvangsskolen, Matilde Lissau, tidligere skoleleder, Ulla Didriksen, koordinator for Skoletjenesten  Bornholm/Center for Skole, BRK, Brian Johansen, Skoletjeneste og kommunikation BOFA, Lasse Kirkegaard, gymnasielærer på Campus og René L. Vilsholm, ledende naturvejleder på NaturBornholm.

Find Grøn Dannelse på de sociale medier