Pengegaver

Vi har modtaget alle de nødvendige bidrag i 2018 - Tak for det.

  • 2018U43
  • Dinowinnie

Hvis vi modtager mindst 100 gaver af mindst 200 kr. kan vi søge om delvis momsfratrækkelse til nye udstillinger.

Det er lettere at skaffe fondsmidler, hvis pengene ikke går til moms

Når vi arbejder på ny udstillinger, skaffes den nødvendige finansiering overvejende via fondsmidler. Folkene bag fondene ofte interesseret i om pengene går til selve udstillingerne eller til moms. 

SKATs krav til hel eller delvis momsfritagelse er, at vi skal være så populære, at folk giver os gaver uden at få modydelser. Nærmere defineret mindst 100 gaver årligt á 200 kr.

Sådan giver du en gave og får skattefradrag
For hver gave skal vi kende gavegiverens navn og adresse. Hvis gavegiveren ønsker skattefradrag skal cpr-nummer også gives.
Hvis du vil støtte NaturBornholm med et gavebeløb kan gavebidrag betales:

  • I entréen på NaturBornholm
  • I vores webshop her
  • Eller via netbank med korttype +73 til giro: +73 83945672.

HUSK udfyld meddelelse til modtager med NAVN, ADRESSE. Hvis du vil trække pengene fra i skat, skal du også skrive dit CPR-nummer i besked- eller kommentarfeltet.

Tak
Venlig hilsen,
Formand for støtteforeningen NaturBornholms Venner Steen Thomsen og direktør Peter Nørresø Haase