NBV bestyrelse

Bestyrelsen for støtteforeningen NaturBornholms Venner

Foreningen NaturBornholms Venner blev stiftet i 1999 af en kreds af erhvervsdrivende i Aakirkeby. Foreningens formål var at tilvejebringe midler til stiftelse af Den erhvervsdrivende fond NaturBornholm og i øvrigt støtte oplevelsescenteret.

Bestyrelse:

  • Steen Thomsen (formand)
  • Kylle Smed
  • Henrik Balle
  • Poul Aksel Munch Eriksen
  • Marianne Kleist
  • Kathrine Krake
  • Karina Westergaard
  • Lars Wichmann Hansen (suppleant)