Arv og testemante

Det er muligt at donere arv til NaturBornholm gennem oprettelse af et testamente. Når du opretter et testamente med donation til os, så tilbyder virksomheden Dokument 24 at oprette testamentet gratis. Tryk her for oprettelse af testamente.

Det er muligt at oprette testamentet online, og det er også muligt at oprette testamentet gennem telefonmøde med virksomheden. Vi sætter pris på store som små donationer.

Fritaget for arveafgift

NaturBornholm er fritaget for at betale arveafgift, da vi er godkendt under ligningslovens § 8 a. Alle donationer går dermed direkte til at drive NaturBornholm, så fremtidige generationer kan få glæde af vores aktiviteter.

Minimer arveafgiften til dine arvinger

Det er i visse tilfælde muligt at mindske den arveafgift, som dine arvinger skal betale. Dette kan gøres, hvis dine arvinger skal betale den høje arveafgift på op til 36,25 %. Søskende og andre fjernere slægtninge/venner er omfattet af høj arveafgift, og du kan læse mere om dette her. Dokument 24 kan hjælpe dig med at mindske afgiften til de nævnte arvinger samtidig med, at NaturBornholm får donation fra arven. Både dine arvinger og NaturBornholm får på denne måde mere ud af arven efter dig.