Se på celler

Eleverne lærer at anvende og håndtere et mikroskop og opnår desuden færdigheder i at snitte mikroskopiske præparater.

  • 35Mikroskopere

Mikroskopet er uundværligt, hvis man vil forstå livet på celleplan. Læringsaktiviteten starter med et oplæg om cellebegrebet og om, hvad der kendetegner en levende organisme.

Fokus i forløbet er, at eleverne lærer at bruge et mikroskop. Eleverne arbejder i grupper. Hver gruppe får tildelt cellemateriale. Eleverne snitter et præparat og undersøger materialet nærmere under mikroskop.
Da alt liv består af celler, får eleverne et indblik i det liv, der er omkring os, som vi normalt ikke ser pga. den lille størrelse.
Før aktiviteten er det en fordel, at eleverne har læst om forskellige former for eukaryote celler og cellernes organer.

Efter undervisningsoplægget med naturvejlederen kan eleverne arbejde videre på egen hånd i Naturværkstedet. 
Oplægget ”Se på celler” giver eleverne færdigheder i at arbejde med et mikroskop, så de efterfølgende kan undersøge mikroorganismer i f.eks. hø-infusion og sammenligne dem med feltprøver fra ferskvand eller jord. Celletyper lægger op til debat om livsformer, mangfoldighed, tilpasning, livsbetingelser, systematik og evolution.

Baggrundsmaterialer

  • Cellen. Biologiforbundet, Kaskelot, februar 2011, nr. 185
  • Mikroskop: www.youtube.com – find ”Mikroskop” eller ”Microscope lab video for the Intro Biology lab”
  • Mikroskopering: www.nucleus.dk – find eksperimenter
  • Mikroskopering af celler: www.studienet.dk – find ­”Mikroskopering af celler: plantecelle, dyrecelle og svampecelle eller vandpest, løg, munden og gær”
  • Mikroskopisk liv. Lone Als Egebo 2004 
  • Mikroskopi i Biologien. Eigil Holm. Eigil Holms Forlag 2006
  • Se dyr fra vandprøver på www.mikroliv.dk

Arbejdsark til NaturVærkstedet

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i NaturVærskteder med disse arbejdsark. 
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Praktisk information

Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet, der kan bruges til efterbearbejdning.
Husk skrivegrej.

Målgruppe:
7.-10. klasse

Fag:
Biologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes læringsaktiviteten forlænget, koster det 500 kr. pr. time. Naturværkstedet kan benyttes, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

 

Hvor:
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår:
Hele skoleåret

Fælles Mål

Undersøgelser:
Celler, mikrobiologi og bioteknologi

Modellering:
Celler, mikrobiologi og bioteknologi

Kommunikation:
Ordkendskab

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF