Klima og miljø

Løsninger kommer ikke uden viden og vilje. Bright Green Island er den bornholmske vej til forandring.

  • Drik Ikke Vandet Af Wc

Verden står over for nogle nye udfordringer, som vi ikke kommer uden om at skulle finde en løsning på. Derfor er det utroligt vigtigt at kende til problematikken og nogle af de mulige løsninger. Vi går tæt ind på energi i dette oplæg og adskiller tingene i energiproduktion, energifordeling samt energiforbrug.

Først ser vi på klimaforandringer gennem millioner af år, og hvad de har haft af konsekvenser for dyre- og planteliv. Derefter tager vi fat på nogle af de udfordringer, der er ved vore dages  klimaforandringer. Turen går gennem udstillingerne, hvor der er håndgribelige eksempler.

Energiproduktion kan f.eks. komme fra vind og sol, - eller som NaturBornholms løsning, hvor vi er gået fra olie til jord-, bjerg- og akvarievarme, som har reduceret vores energiforbrug med 85%!
Energifordeling med intelligent styring er en af de vigtige fremtidige løsninger, og Bornholm er test-ø i eco-grid-projektet, som forklares ved el-bilbanen.
Vi kommer også ind på energiforbrug og de løsninger der udvikles. Vi ser på NaturBornholms løsning med at bruge LED-lys og derved reducere elforbruget med 90%. Vi ser også andre ressourcebesparende foranstaltninger og sammenligner med eksempler fra dyreverdenen.

Hvis vi er lidt smarte, kan vi udvikle os ud af de fleste problemer med klimabelastning.

Efter oplægget kan eleverne med arbejdsark gennemgå udstillingerne og beskrive tiltagene i ”NaturBornholm og miljøet” med egne ord.

Oplægget ”Klima og miljø” er en appetitvækker, hvor eleverne efterfølgende kan få til opgave at identificere og løse nogle energiproblemer på NaturBornholm, deres hjem eller på skolen.

 

Baggrundsmaterialer

  • www.klimahandverkere.dk 
  • www.energitjenesten.dk
  • Film, spil m.v. på www.dr.dk/skole/geografi
  • Klimamaskinen: www.skoven-i-skolen.dk Søg på ­”Klimamaskinen”
  • Danidas "Mens klimaforandringerne rammer os" på EMU materialeplatform Link her 

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark. 
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Praktisk information

Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet, der kan bruges til efterbearbejdning.


Målgruppe:
7.-10. klasse

Fag:
Biologi og geografi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes undervisningsoplægget forlænget, koster det 500 kr. pr. time og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan bruges, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning:
Altid efter aftale. Tlf. 56 94 04 00 eller Lis.Andersen@naturbornholm.dk

Pris:
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm.
Uden årskort: 85 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis.

Hvor:
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår:
I NaturBornholms åbningssæson
1. april til 31. oktober

Fælles Mål

Biologi:

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag. Anvendelse af naturgrundlaget.

Kommunikation:
Ordkendskab

Geografi:

Undersøgelse:
Naturgrundlag og levevilkår
Modellering: Naturgrundlag og levevilkår

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag,
Jordkloden og dens ­klima.
Naturgrundlag og levevilkår

Kommunikation:
Ordkendskab

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF