Bison på Bornholm

De europæiske bisoner spiller en vigtig rolle i den polske skovnatur som ”naturentreprenører”, fordi de store dyr plejer naturen ved at skabe mere lysåben og dynamisk skov. Bisonen er Europas største landlevende planteæder og har helt sikkert i forhistorisk tid også levet på Bornholm. Men hvad er grunden til, at den nu lever i Almindingen, og hvad er formålet med projekt ”Bison Bornholm”?

  • 37Bison
  • Bison1

Aktiviteten introduceres med et oplæg om bisonen – visenten, som den europæiske bison også kaldes. Visenten blev omkring 1. verdenskrig næsten udryddet, og med få individer tilbage og en fredning af dyrene har man formået at hæve bestandsstørrelsen til en levedygtig bestand. 7 bisoner blev i 2012 udsat i Almindingen. Hvad har det betydet, at bisonflokken nu lever der, og kan man allerede se dens rolle som naturentreprenør? Er der tegn på, at naturen ændres til en mere dynamisk natur og måske skaber levevilkår for flere arter?

Efter diskussion og dialog foran bisonudstillingen fortsætter eleverne med et slags diskussionsrollespil i Naturværkstedet. Rollerne fordeles, så holdninger til de fritlevende bisoners eksistens på Bornholm diskuteres gennem journalister, landmænd, lokalpolitikere, sommerhusejere og medlemmer af lokale naturfredningsforeninger.
Til sidst bliver eleverne bedt om at komme med nogle bud på, hvordan skoven vil se ud i år 2050, med og uden bison. Eleverne opfordres til at perspektivere til andre steder i Danmark, hvor man udsætter dyr, og hvilken betydning det har for naturen.

Efter læringsaktiviteten med naturvejlederen kan I blive i Naturværkstedet og på egen hånd arbejde videre. I kan f.eks. udarbejde etiske dilemmaer, så eleverne kan diskutere for og imod udsætning af ”nye” arter i Danmark. Husk at booke Naturværkstedet på forhånd.

Det anbefales, at I senere tager på en tur på egen hånd i bisonskoven eller booker ”Bison ændrer naturen” med naturvejlederen for at registrere tydelige spor efter flokkens aktiviteter. I felten kan I undersøge biodiversiteten ved at indsamle plantearter på forskellige lokaliteter, måle på parametre og tage jord- og bisonlorteprøver.

Baggrundsmaterialer

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark. 
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Praktisk information

Husk logbøger og blyanter. Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet, der kan benyttes til arbejdet senere.


Målgruppe:
7.-10. klasse

Fag:
Biologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes læringsaktiviteten forlænget, koster det 500 kr. pr. time, og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan bruges, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

 

Hvor: 

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår:
Hele året

Fælles Mål

Undersøgelser:
Evolution
Økosystemer

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag
Økosystemer

Kommunikation:
Formidling
Argumentation
Ordkendskab

 

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF