Bison ændrer naturen

Hvorfor har man udsat den europæiske bison på Bornholm, og hvad er formålet med projekt ”Bison Bornholm”? På turen gennem skoven får eleverne en forståelse for bisonprojektet og biodiversiteten i den del af Almindingen.

  • Bisonflokken Kikker BM

Den europæiske bison spiller en vigtig rolle i naturen som ”naturentreprenører”, fordi de store dyr plejer naturen ved, med deres græsning, at skabe mere lysåben og dynamisk skov. Bisonen er Europas største landlevende planteæder og har helt sikkert i forhistorisk tid også levet på Bornholm. Visenten, som den europæiske bison kaldes, blev omkring 1. verdenskrig næsten udryddet, og med få individer tilbage og en fredning af dyrene har man formået at hæve bestandsstørrelsen, så den i dag består af en levedygtig bestand. 7 bisoner blev i 2012 indført til Bornholm.

Vi går i sporet af bisonflokken, men der er ingen bisongaranti. På turen gennem skoven med naturvejlederen registrerer eleverne tydelige spor efter flokkens aktiviteter. Vi snakker om naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed.
Eleverne bliver bedt om at komme med nogle bud på, hvordan skoven vil se ud i år 2050, med og uden bison. Eleverne opfordres til at perspektivere til andre steder i Danmark, hvor man udsætter dyr, og hvad det betyder for naturen.

Eleverne får til opgave at sammenligne biodiversiteten forskellige steder i skoven.
Før turen kan man bruge baggrundsmaterialer og snakke om den europæiske bison, projektet Bison Bornholm og biodiversitet.

Hjemme på skolen kan I arbejde videre på egen hånd med områdets biodiversitet. Det er også en god idé at diskutere for og imod udsætning af nye vilde arter i Danmark.

Baggrundsmaterialer

  • NaturBornholm info om bison findes her 
  • Naturstyrelsen info om bison findes her
  • Biodiversitet: www.natur-vejleder.dk – find bladet Bio­diversitet, november 2010, 19. årg., nr. 3. NATUR vejleder

Praktisk information

Husk logbøger og blyanter. Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under turen, der kan benyttes hjemme på skolen.
Husk varmt tøj og solidt fodtøj.

Målgruppe: 

7.-10. klasse

Fag:
Biologi

Varighed:
2 timer med naturvejleder

Bestilling af undervisning:
Altid efter aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller Rene.Larsen@naturbornholm.dk


Pris:
50 kr. pr. person inkl. underviser (min. 20 personer).

Hvor:
P-plads Prinsgemalens Vej
Christian den X’s Vej 2
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår:
Hele skoleåret

Fælles Mål

Undersøgelser:
Undersøgelser i nturfag
Evolution
Økosystemer

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag. ­Økosystemer

Kommunikation:
Ordkendskab

 

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF