Trilobit – en nær slægtning til nuværende leddyr

Hvordan kan man vide, at der har levet dyr for millioner af år siden, og hvordan finder vi spor efter dem? Hvorfor uddør dyrearter? Har klima og geologi en betydning for udviklingen af nye arter?

 • 28Trilobit

Bornholm er kendt for fossiler fra dyrelivet, der levede her for millioner af år siden. Med fortidens dyr erfarer eleverne dyrenes udvikling. 
For en halv milliard år siden levede her trilobitter, som er beslægtet med krebsdyr og andre leddyr, der lever i dag. Trilobitterne levede i vand. De havde udviklet øjne og kunne som et af de første dyr se verden med egne øjne. Vi kender kun trilobitterne fra forsteninger.  

Undervisningsoplægget starter med at sammenligne de uddøde trilobitter med de nulevende dolkhaler og bænkebidere, der ligner dem meget. Ud fra forsteninger og tegninger laver eleverne herefter deres egen model af en trilobit af fortidens materiale – ler. Undervisningsoplægget slutter som en dialog omkring evolution. Eleverne bliver bedt om at komme med et forslag til, hvorfor nogle dyrearter uddør, og hvordan geologien og klimaet påvirker det.

Efter oplægget med naturvejlederen kan eleverne arbejde videre i udstillingerne med arbejdsark (se nedenfor). Husk skrivegrej.

Undervisningsoplægget lægger op til et videre arbejde med evolutionen.  

Baggrundsmaterialer

 • Forsteninger. Stene Andersen, Geografforlaget 2007
 • Danske fossiler. Jørn Waneck, Gyldendals Naturguides 2004
 • Evolution: www.natur-vejleder.dk – find NaturVejleder ­hæftet Formidling af evolution, marts 2006, 15. årg., nr. 1
 • Bænkebider: www.skoven-i-skolen.dk – led under ­’bænkebider’ 
 • Små dyr i skovbunden: www.skoven-i-skolen.dk – led under ’små dyr i skovbunden

  Læsning til lærere:
 • Livets opståen og udvikling. Poul Hansen, Natur og ­Museum, 42. årg. nr. 4, 2003, 36 sider
 • Uintelligent design. Jan Gruwier Larsen, Natur og ­Museum, 48. årg. nr. 3, 2009, 36 sider 
 • Geologi på Bornholm. Jørgen Butzbach, NaturBornholms Forlag 2007

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark.
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Praktisk information

Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet til brug for det videre arbejde.
Husk at booke Naturværkstedet, hvis I vil forlænge undervisningsforløbet.

Målgruppe:
4.-6. klasse

Fag:
Natur/teknologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes undervisningsoplægget forlænget, koster det 500 kr. pr. time og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan bruges, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

Hvor:
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår:
Hele skoleåret, udstillingerne kan benyttes fra 1. april til 31. oktober

Fælles Mål

Modellering:
Modellering i naturfag (4. klasse)
Mennesket (4. klasse)

Perspektivering:
Natur og miljø (6. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (4. og 6. klasse)

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF