Smådyrssafari

Med fiskenet og akvarier, terrarier og insektnet, undersøgelsesbakker, forstørrelsesglas og bestemmelsesduge begiver vi os samlet ned til et af vandhullerne nær NaturBornholm.

  • 24Smadyr
  • Bavnetdam 180505 Børnehave Trækker Vod Med CW 29

Vi undersøger, hvad der gemmer sig under vandoverfladen og i bevoksningen rundt om vandhullet. Der er smådyr alle vegne, og mange af dem opdager vi aldrig, hvis vi ikke søger efter dem.

Med udgangspunkt i elevernes egne fangster kikker vi på, hvilke dyr vi har i terrarier og akvarier. Vi beskriver, hvordan smådyrene ser ud, og hvilken dyregruppe de mon tilhører. Hvordan kan man se, at dyret er et insekt? Sammen prøver vi at bestemme dyrene og måske finde ud af, hvad de hedder. Vi kommer ind på, hvad smådyrene æder, og hvilke forsvarsmekanismer de har, så de ikke selv bliver ædt af andre.
Om foråret møder vi helt sikkert frøer, frøæg eller haletudser, som vi også ser på.
Før læringsaktiviteten på NaturBornholm er det en god idé, at eleverne får snakket om forskellige dyregrupper, levesteder og fødevalg. Især de hvirvelløse dyr, som der er flest af.


Efter forløbet med naturvejlederen kan I arbejde videre på egen hånd ved at:
1. Fange flere dyr, som studeres. I skal blot sætte dyrene tilbage i naturen og aflevere de lånte materialer på NaturBornholm.
2. Kikke mere på dyrene i Naturværkstedet, husk at booke på forhånd.
3. Benytte NaturBornholms udstillinger, i perioden fra 1. april til 31. oktober.

Læringsaktiviteten ”Smådyrssafari” lægger op til, at I selv kan arbejde videre med at undersøge vandhuller, søer og vandløb i nærheden af jeres skole samt udføre enkle temperatur- og vandmålinger m.m.

Baggrundsmaterialer

  • Akvariehold til haletudser: www.skoven-i-skolen.dk – led under ’aktiviteter’ og find ”akvarium – dit – eget – vandhul” 
  • Vandkikkert: www.skoven-i-skolen.dk – led under ­’aktiviteter’ og find ”byg-en-vandkikkert” 
  • Årstidshjulet: www.skoven-i-skolen.dk – find årstidshjulet 
  • Insekter: www.naturstyrelsen.dk – led under ­’publikationer 2010’ og find kanonhæftet
  • Fang smådyr: www.skoven-i-skolen.dk – led under ­’find små dyr’

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark. 
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Arbejdsark til udendørs aktiviteter

Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Praktisk information

Husk fornuftigt tøj og gummistøvler. Forløbet foregår ved et vandhul.
Tag gerne logbøger, tegnematerialer og iPads eller mobiltelefoner med til at tage fotos med, som kan bruges til senere efterbearbejdning.
Er turen om foråret, kan I medbringe et lille akvarium, så I kan tage frøæg med hjem til udklækning. Husk, at I skal genudsætte dem i det samme vandhul, når haletudserne begynder at udvikle bagben. 

Målgruppe:
4.-6. klasse

Fag:
Natur/teknologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes undervisningsoplægget forlænget, koster det 500 kr. pr. time og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan bruges, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

 Hvor: 

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår:
Bedst fra april til september

Fælles Mål

Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (4. klasse)
Natur og miljø (6. klasse)

Modellering:
Mennesket (4. klasse)
Natur og miljø (6. klasse)

Perspektivering:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (4. og 6. klasse)

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF