Kom tæt på de levende dyr

Hvad æder dyrene? Find ud af, hvilken føde de er tilpasset til. Dan fødekæder og fødenet.

Kom tæt på de levende dyr

At æde er en af de vigtigste aktiviteter, som alle levende organismer foretager sig. Deres munddele og især tænderne røber, hvad kosten består af, og ret simpelt inddeler man dyrene i planteædere, kødædere og altædere. Fødevalget betyder desuden meget for et dyrs tilpasning til levested, udseende og adfærd.

Undervisningsoplægget starter med, at eleverne gruppevis danner simple fødekæder ud fra de levende dyr, der lever i Naturværkstedet – mus og slanger indgår altid i undervisningsoplægget.
Derefter arbejder eleverne med at sortere en mængde dyremodeller, som skal kategoriseres efter fødevalg. Til sidst danner eleverne et fødenet med så mange dyr/dyremodeller som muligt. Arbejdet formidles gruppevis til de andre i klassen.
Aktiviteten kobles til de mange forskellige dyr, der lever på Bornholm og i elevernes nærområder.

Før læringsaktiviteten på NaturBornholm er det en god idé at have arbejdet med dyr og deres fødevalg. En aktivitet på skolen kunne være at gå på fotojagt for at finde forskellige dyr omkring skolen. Hvem kan finde flest og hvem får flest fotos? Herefter kan eleverne prøve at artsbestemme dem, finde deres fødevalg og gruppere dem efter det.

Efter forløbet er I velkomne til at benytte Naturværkstedet på egen hånd eller gå på opdagelse i NaturBornholms udstillinger, som har åbent fra 1. april til 31. oktober. Find dyrene, og snak om, hvad de æder, og om deres tilpasning til fødevalg.

Praktisk information:
Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet, der kan bruges til arbejdet hjemme på skolen.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

 

Baggrundsmaterialer:

Byg en insektsuger: www.skoven-i-skolen.dk – søg på ’insektsuger’
Sorter skovens dyr på internettet: www.naturporten.dk – søg på ’sortering’

 

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF