Bisoner på Bornholm – hvorfor?

Bisonen er Europas største landlevende planteæder og har helt sikkert i forhistorisk tid også levet på Bornholm. Den ­truede og fredede art spiller en vigtig rolle i naturen. Men hvad er grundet til, at den nu lever i Almindingen?

  • 27Bisonpaabornholm

Undervisningsoplægget introduceres med et oplæg om den europæiske bison. I dialog gennemgås bisonens liv som flokdyr, pattedyr, truet dyr og fredet dyr samt en snak om bisonenes nærmeste slægtninge – den amerikanske bison og en malkeko.

Efter oplægget i udstillingen håndterer eleverne rigtige genstande fra bisoner i Naturværkstedet, f.eks. bisonknogler, horn og bisonskind m.m., og snakker med naturvejlederen om dyrets ydre og indre anatomi samt tilpasning til levested. Her­efter arbejder eleverne i grupper. De tegner fødenet i bisonskoven. Resultatet af gruppernes arbejde hænges op på tavlen, og arbejdet præsenteres. Til sidst snakker eleverne med naturvejlederen om de store planteæderes rolle som en slags skoventreprenører og om, hvad det betyder for skoven i Almindingen, at bisonflokken lever der.

Før læringsaktiviteten på NaturBornholm er det vigtigt, at eleverne kender til begreber som dyregrupper, levesteder og fødevalg. Hvis det er muligt, kan en ekskursion til bisonskoven i Almindingen være en god idé.

Efter forløbet med naturvejlederen kan I blive i Naturværkstedet og på egen hånd arbejde videre. Husk at booke Naturværkstedet på forhånd.

 

Baggrundsmaterialer

  • Koen og mælken – en arbejdsbog om malkekoens oprindelse, liv og adfærd. Dorte Andersen og Ulla Didriksen, 1994
  • Koen. Kaskelot, Biologiforbundet. Marts 2011, nr. 186
  • Informationer om Projekt Bison Bornholm, baggrunden for indførelsen af bison på Bornholm, billeder m.m. ­findes på www.bisonbornholm.dk

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark. 
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Praktisk information

Husk logbøger og blyanter. Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet, der kan benyttes til arbejdet senere.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Biologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes læringsaktiviteten forlænget, koster det 500 kr. pr. time og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan benyttes, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

Hvor:
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår:
Hele året.

Fælles Mål

Undersøgelse:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse)
Natur og miljø (6. klasse)

Modellering:
Mennesket (4. klasse)
Natur og miljø (6. klasse)

Perspektivering:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse)
Natur og miljø (6. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (4. og 6. klasse)

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF