Trilobit - et fortidsdyr

Hvordan kan man vide, at der har levet dyr for millioner af år siden, og hvordan finder vi spor efter dem?

  • 1 7Trilobit

Bornholm er kendt for sit helt specielle dyreliv for millioner af år siden. Her levede dinosaurer, og Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor man har fundet tænder og fodspor efter dem. Tidligere levede her også trilobitter, som er beslægtet med krebsdyr og andre leddyr, der lever i dag. Trilobitterne levede i vand og havde øjne og kunne som et af de første fortidsdyr se verden med egne øjne. Vi kender kun trilobitterne fra forsteninger. Men hvad er en forstening?

Undervisningsaktiviteten foregår i Naturværkstedet og starter med en kort præsentation af forstenede trilobitter og de nulevende dyr, der ligner trilobitter – dolkhaler og krebsdyr som bænkebidere – som eleverne får i hånden.
Ud fra forsteninger og tegninger former eleverne herefter deres egen trilobit af fortidens materiale – ler. Naturvejlederen fortæller om dyrets opbygning, og ved hjælp af modeller vises, hvordan en forstening bliver dannet. Eleverne laver herefter et gipsaftryk af deres egen trilobit, som kan tages med hjem.

Før forløbet er det en god idé, at eleverne får en snak om forskellige dyregrupper og om organismers opbygning. Især om leddyr.
Efter forløbet med naturvejlederen kan eleverne arbejde videre i udstillingerne, som har åbent fra 1. april til 31. oktober, eller I kan blive i Naturværkstedet. I skal blot huske at booke på forhånd.

Baggrundsmaterialer

Forsteninger. Stine Andersen, Geografforlaget 2007Fossiler. Torben Pøhler, Maaholm 2001
Få tjek på sten. Elevbog. Tove Stockmarr, Experimentarium 2008
Få tjek på sten. Lærervejledning. Tove Stockmarr, Experimentarium 2008
Evolution for børn: www.natur-vejleder.dk – find NaturVejleder hæftet ”Formidling af evolution”, marts 2006, 15. årg. nr. 1
Bænkebidere: www.skoven-i-skolen.dk – led under ’bænkebider’
Små dyr i skovbunden: www.skoven-i-skolen.dk – led under ’små dyr i skovbunden’
Små dyr i skoven: www.skoven-i-skolen.dk – led under ’små dyr i skoven’
Små dyr: www.skoven-i-skolen.dk find børnehæfte ”Kryb i skoven”

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark. 
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Praktisk information

Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet til brug for det videre arbejde. Husk skrivegrej.
Husk at booke Naturværkstedet, hvis I vil forlænge undervisningsforløbet.

Målgruppe:
0.-3. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes undervisningsoplægget forlænget, koster det 500 kr. pr. time og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan bruges, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

 

Hvor:
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår:
Hele skoleåret

Fælles Mål

Undersøgelse:
Organismer (2. klasse)

Modellering:
Modellering i naturfag (2.-4. klasse)
Organismer (2. klasse)
Mennesket (4. klasse)

Kommunikation: 
Ordkendskab (2.-4. klasse)

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF