Livet i et vandhul

For at ville passe på noget, skal men kende det. Borgere på en Bright Green Island kan starte her.

  • Bavnetdam 180505 Børnehave Trækker Vod Med CW 12

Med fiskenet og akvarier, terrarier og insektnet, undersøgelsesbakker, forstørrelsesglas og bestemmelsesduge begiver vi os samlet ned til et af vandhullerne nær NaturBornholm. 

Vi undersøger, hvad der gemmer sig under vandoverfladen og i bevoksningen rundt om vandhullet. Der er smådyr alle vegne, og mange af dem opdager vi aldrig, hvis vi ikke søger efter dem. 

Med udgangspunkt i elevernes egne fangster kikker vi på, hvilke dyr vi har i terrarier og akvarier. Vi beskriver, hvordan smådyrene ser ud, og hvilken dyregruppe de mon tilhører. Hvordan kan man se, om dyret er et insekt? Sammen prøver vi at bestemme dyrene og måske finde ud af, hvad de hedder. Vi kommer ind på, hvad smådyrene æder, og hvilke forsvarsmekanismer de har, så de ikke bliver ædt af andre.
Om foråret møder vi helt sikkert frøer, frøæg eller haletudser, som vi også ser på.

Før læringsaktiviteten er det en god idé, at eleverne får snakket om forskellige dyregrupper, levesteder og fødevalg, især de hvirvelløse dyr, som der er flest af.

Efter oplægget med naturvejlederen kan I arbejde
videre på egen hånd ved at:
1. Fange flere dyr, som studeres. I skal blot sætte dyrene tilbage i naturen og aflevere de lånte materialer på NaturBornholm. Her er registreringsark i kan bruge" Små dyr - vand og land".
2. Kikke mere på dyrene i Naturværkstedet, husk at booke på forhånd.
3. Benytte NaturBornholms udstillinger, som har åbent fra 1. april til 31. oktober. I kan bruge arbejdsarkene "Hvor lever de 0.-1- klasse", "Hvor lever de 2.-3. klasse" og "Et skarpt øje".

”Livet i et vandhul” lægger op til, at I selv kan arbejde videre med at undersøge vandhuller, søer og vandløb i nærheden af jeres skole samt udføre enkle temperatur- og vandmålinger m.m.

Bagggrundsmateriale

  • Akvariehold til haletudser: www.skoven-i-skolen.dk – led under ’aktiviteter’ og find ”akvarium-dit-eget-vandhul”.
  • Vandkikkert: www.skoven-i-skolen.dk – led under ­’aktiviteter’ og find ”byg-en-vandkikkert”. 
  • Årstidshjulet: www.skoven-i-skolen.dk – find årstidshjulet.
  • Insekter: www.naturstyrelsen.dk – led under ­’publikationer 2010’ og find kanonhæftet.
  • Fang smådyr: www.skoven-i-skolen.dk – led under ’find små dyr’.

Lærervejledning

  • Lærervejledning DETTE ER ET TÆNKT EKSEMPEL

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark.
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Arbejdsark til udendørs aktiviteter

Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

 

Praktisk information

Målgruppe: 0.-3. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes undervisningsoplægget forlænget, koster det 500 kr. pr. time og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan bruges, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris:
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm
Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

Hvor:
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår: Bedst fra april til oktober

Husk fornuftigt tøj og gummistøvler.

Tag gerne logbøger, tegnematerialer og iPad eller mobiltelefoner med til at tage fotos med, til arbejdet senere hjemme på skolen.

Er turen om foråret, kan I medbringe et lille akvarium. Så kan I tage frøæg med hjem til udklækning. Husk, at I skal genudsætte dem i det samme vandhul, når haletudserne begynder at udvikle bagben.

Fælles Mål

Undersøgelse:

Naturfaglige undersøgelser (2.-4. klasse)
Organismer (2.-4. klasse)

Modellering:
Organismer (2.-4. klasse)
Mennesket (4. klasse)

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag (2.-4. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (2.-4. klasse)

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF