Dyregrupper

Lær at sortere i dyregrupper. Hvad er et insekt, en fisk, en padde, et krybdyr, en fugl eller et pattedyr?

  • 1 5Dyregrupper

Forløbet starter i Naturværkstedet, hvor eleverne bliver sat til at sortere forskellige dyr i de grupper, som de synes passer sammen. Herefter sætter naturvejlederen en dialog i gang om, hvad der kendetegner f.eks. fugle, pattedyr m.m., og eleverne flytter om på dyrene, så dyrene sorteres i dyregrupper. 

Derefter får eleverne levende mus i hænderne. De skal så beskrive musens kropsbygning, hvilken dyregruppe den tilhører, og hvilke dyr der er i samme dyregruppe.

I NaturBornholms udstillinger (åbent fra 1. april til 31. oktober) er der eksempler på øens mange dyr. Her kan eleverne iagttage og klassificere de levende fisk, krybdyr og padder og komme tæt på de store udstoppede bisoner m.fl. De kan desuden bruge udstillingen til at beskrive dyrene og deres tilpasning til levested.

Før undervisningsoplæget på NaturBornholm er det en god idé, at eleverne har snakket om forskellige dyregrupper, levesteder og fødevalg. Mange oplevelser med dyr knytter sig til omgivelserne omkring skole og bolig.

Efter undervisningsoplæget med naturvejlederen kan I blive i Naturværkstedet. Husk at booke Naturværkstedet på forhånd.

Undervisningsoplæget ”Dyregrupper” lægger op til at arbejde videre med at undersøge organismer i den nære natur, deres tilpasning, opbygning, og til hvilken dyregruppe de tilhører.

Baggrundsmaterialer:

  • Det er også min natur. Tema om Biodiversitet, elevbog. Peter Jepsen, 2008
  • Zoopædagogik om børn og dyr – teoretisk, didaktisk og praktisk, Sara Tougaard, Mikkel Broe, Pernille Hjort og Ulla Didriksen. Zooskoletjenesten 2008

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark.
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Praktisk information:

Målgruppe: 
0.-3. klasse

Fag: 
Natur/teknologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes undervisningsoplægget forlænget, koster det 500 kr. pr. time og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan bruges, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

 Hvor:

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk 

Hvornår: 
Hele skoleåret.

Fælles Mål

Undersøgelse:
Organismer (2. klasse)
Undersøgelse i naturfag (4. klasse)

Modellering:
Organismer (2.-klasse)
Mennesket (4. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (2.-4. klasse)

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF