Bornholmske sten

På de bornholmske strande findes mange forskellige sten. Men hvor stammer stenene fra – er de fra Bornholm, eller er de bragt med isen eller?

  • 25Minegensten
  • Dueodde 200610 9

Aktiviteten starter med et overblik og et kendskab til de forskellige stens kendetegn.

Derefter skal eleverne selv save stenen over, udstyret med sikkerhedsbriller, høreværn og forklæde. Hvordan ser stenen ud indeni? Vi undersøger stenene og beskriver deres udseende og indhold af mineraler og finder ud af, hvor de kommer fra. Er stenen en granit, sandsten, skiffer, eller en sten bragt med isen? Eleverne får en indsigt i magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarters dannelse.

Naturvejlederen har på forhånd samlet forskellige sten ind, men eleverne må gerne komme med deres egen sten, som de på forhånd har fundet på stranden. Den må dog ikke være meget større end et hønseæg, hvis eleven skal nå at skære den over i stensavs-værkstedet.

Før forløbet kan I samle sten på stranden og få snak om hovedgrupper af sten eller finde læringsspil på nettet.

Efter forløbet med naturvejlederen kan I blive i Naturværkstedet og på egen hånd arbejde videre. Husk at booke Naturværkstedet på forhånd.

I er altid velkomne til at benytte NaturBornholms udstillinger, som har åbent fra 1. april til 31. oktober.

Det anbefales, at I enten før eller efter undervisningsoplægget går en tur til Klintebakken – for at se på gnejs og sandsten.

Læringsaktiviteten ”Min egen sten” lægger op til, at I selv kan arbejde videre med øen Bornholm og dens geologi.

Baggrundsmaterialer

  • Pjece med sten på stranden: www.naturstyrelsen.dk – søg på ”Sten på stranden”
  • Sten på stranden. Natur og Museum, 
  • Naturhistorisk Museum 1999-4
  • Strandsten. 3. Udgave. Lena Madsen, 
  • Geografforlaget 2006
  • Klippe, sten & sand. Åsa Lind, Klematis 2002

Arbejdsark til udstillingerne

Efter undervisningsforløbet med Naturvejlederen kan i arbejde videre i udstillingerne med disse arbejdsark. 
Print dem og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Aktiviteter efter forløbet med naturvejlederen

Udendørs kan i låne grej til "Stenløb", og indendørs kan i låne grej til "Stenstabling". Husk at booke disse aktiviteter (koster ikke ekstra).

Praktisk information

Det er ikke farligt at save en sten over, og der er sikkerhedsbriller og forklæder til rådighed for alle elever.
Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet til brug for det videre arbejde.


Målgruppe:
1.-3. klasse

Fag:
Natur/teknologi

Varighed:
45 minutter med naturvejleder, derefter på egen hånd. Ønskes undervisningsoplægget forlænget, koster det 500 kr. pr. time og skal bestilles på forhånd. Naturværkstedet kan bruges, men skal bookes på forhånd.

Bestilling af undervisning: Altid efter ­aftale. Tlf. 56 94 04 07 eller ­Rene.Larsen@naturbornholm.dk

Pris: 
Gratis for bornholmske skoleafdelinger med årskort til NaturBornholm. Uden årskort: 90 kr. pr. elev (min. 15 elever), lærere gratis

Hvor: 

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.NaturBornholm.dk

Hvornår: Hele skoleåret

Fælles Mål

Undersøgelse:
Undersøgelse i naturfag (4.klasse)
Naturen lokalt og globalt (4. klasse) 

Perspektivering:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab  (2.-4.klasse)

Før og efter besøget - online
Træt Mand
Find viden og inspiration før et besøg, eller brug det efter et besøg
Vidensbanken
Tag en Bornholmsk stensamling med hjem
Bornholmske Bjergarter
Køb en æske med Bornholmske stenarter til minde om turen, og til videre undervisning
butik
VidensPædagogisk AktivitetsCenter
Vpac
NaturBornholm er viden og indsigt gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Undervisningsministeriet om VPAC
Geologisk baggrund
Klippe I Svartingedalen
Få et indblik igeologien på Bornholm. Skrevet af Skoletjenesten på NaturBornholm.
Geologi med Skoletjenesten på NaturBornholm
Bøger
Bøger
Butikken på NaturBornholm sælger gode fagbøger til emnet
Køb dem i webshoppen
Medbragt mad
Lejrskole Spiser I På Naturbornholm
I er velkomne til at spise medbragt mad i vores café-område.
Det er også muligt at købe lidt ekstra
Kataloget
2016 Skoletjenestekatalog 650Px
Få hele Bornholms skoletjenestens 2016 katalog som PDF her
Kataloget som PDF