Andre dyr

Bornholmske navne på "andre dyr" – og de danske

Bedesmadk   -  Regnorm
Eil, Ajla   -  Igle
Hunjøla   -  Firben
Jordrøm, -drøn   -  Klokkefrø
Kongesalamander   -  Salamander, stor
Læwskræj   -  Løvfrø
Løngtobbis   -  Firben
Orm   -  Slange (alle slags)
Ormslåer   -  Stålorm
Ormslåer   -  Hugorm
Pugga   -  Frø
Rørdrom   -  Klokkefrø
Snajl   -  Snegl
Snåga   -  Snog
Stenjælpa   -  Snog
Tinjstâvisper   -  Haletudser
Vannøla   -  Salamander
Løvfrø 223 2342
Løvfrø - Læwskræj
Skovfirben 322 2212
Firben - Hunjøla
Ikke Navngivet 1
Igle - Eil, Ajla