NaturBornholm og miljøet

Klimaet har forandret sig mange gange i jordens historie.
Det kan man se i Bornholms fortid, der både rummer spor fra istider og tropiske perioder. Klimaændringerne havde voldsomme konsekvenser for dyre- og plantelivet. Selvom mange arter uddøde eller forsvandt fra et område, kom der hurtigt nye beboere til, fordi jorden endnu ikke var dækket af byer, veje og marker.

Idag hvor klimaændringerne sker meget hurtigt er der høj risiko for masseuddøen af arter. Arterne kan ikke nå at tilpasse sig til det nye klima og de har heller ikke mulighed for at flytte sig, fordi byer, veje og marker virker som en uoverstigelig barriere.

 

El-biler og solceller
På NaturBornholms sydvæg sidder solpaneler, der bruger solens energi til at lave strøm. Strøm kan bruges til mange forskellige energikrævende processer, for eksempel at få biler til at køre.
På vores el-bilbane kan børnene køre el-biler, men det er ikke gratis! Det koster nemlig energi. Bilerne skal have en energi-polet. Energi-poletterne laver børnene, ved at trampe på en stepmaskine indtil der er 10 lamper som lyser. Men solen hjælper med gratis energi. Hvis solen skinner lidt er der måske allerede 4 lamper der lyser, og så er det kun de sidste 6 lamper der skal ”trampes”. På en solrig dag, kan det være at 8 af lamperne lyser, og så skal der næsten ingen energi til at få en energi-polet.

 

ECOGRID EU og ECOGRID 2.0
Strøm er en god energiform, der kan bruges til de fleste af vores energibehov. Det kan bruges til opvarmning, belysning, transport, vaskemaskiner, telefoner og alt andet der er batterier i.
Et af problemerne ved strøm er, at det er ret besværligt at opbevare. Derfor er Bornholm med i et forsøg, der hedder ECOGRID.
Når man bruger vedvarende energikilder som sol og vind, produceres energien når solen skinner eller vinden blæser. Hvis man kan få forbrugerne til at bruge strøm, når den bliver lavet vil det være smart. Der bliver for eksempel produceret ret meget strøm om natten af vindmøllerne, som ikke bliver brugt. Det er måske ikke så smart at få folk til at se TV, og lave mad om natten, men hvad med at vaskemaskinen, tørretumbleren og opvaskemaskinen kører om natten? De fleste af den slags maskiner kan indstilles til at vaske på bestemte tider. Og hvad med at lade batterier op om natten? Det kan være alt fra mobiltelefoner og batteridrevet værktøj til bilbatterier. Måske kan man endda forestille sig, at man kan lade sin bil op om natten, og hvis man ikke skal køre den, så kan man bruge strømmen til noget andet, eller sælge den. Og kan opvarmning ske når der produceres strøm, uden at det går ud over komforten?

Bornholms Energi og Forsynings deltagelse i de to forskningsprojekter EcoGrid EU og EcoGrid 2.0 har sat Bornholm på verdenskortet og været med til at give os førertrøjen som foregangssamfund for den grønne omstilling. EcoGrid 2.0 stopper i 2019, er en stor succes og viser, hvordan vores elforbrug kan flyttes, så vi bruger den grønne strøm, når den er der. Det er vigtigt, når den primære elproduktion fremover vil komme fra sol og vind og dermed variere i løbet af døgnet og ugen. I EcoGrid 2.0 er det elforbruget til opvarmning, der er blevet flyttet, uden at påvirke deltagernes komfort. I fremtiden vil det også være vigtigt at kunne flytte forbruget for elbiler, uden at påvirke komforten. I 2019 og fremover vil Bornholms Energi og Forsyning arbejde videre med deltagelsen i udviklings- og forskningsprojekter, der kan bistå i overgangen til en civilisation baseret på vedvarende energi.”

ECOGRID handler om at fordele og forbruge strømmen på en intelligent måde. Læs mere om det her 


Vindkraft
Man skal vaske tøj som vinden blæser. Det er i hvert tilfælde smart, hvis man får strøm fra vindmøller. På Bornholm har vi en del vindmøller, der giver meget energi.
I NaturBornholms udstillinger viser vi hvad den aktuelle vindhastighed er, samt hvor meget af øens samlede energiforbrug, der dækkes af energi fra vindmøller. Det skal bare blæse lidt, så er en god del af forbruget dækket.
I loftet i vores udstillinger hænger en vinge fra en vindmølle. Det er en af de små! Der var slet ikke plads til en vinge fra de store vindmøller herinde.  

NaturBornholm fejer for egen dør

 

Energiforbrug til varme reduceret med 85 %
På NaturBornholm gør vi naturligvis også en masse for at undgå unødigt energi-frås. Varmen i huset, og ikke mindst til krokodillerne i den lune lagune kommer fra tre steder. Bjergvarme som vi henter 200 m nede i jorden, jordvarme der hentes et par meter under jordoverfladen, og overskudsvarme fra det 140.000 liter store Østersøakvarium, der ikke må blive mere end 14 grader varmt, - af hensyn til fiskene. Det sparede vi 85% af vores energiforbrug på, da vi erstattede det gamle oliefyr og køleanlægget.

LED-lys sparer 90 % af energien
I udstillingerne, der viser fortiden, bruger vi rødt, gult, blåt og grønt lys i væggene.  Vi har skiftet 250 lysstofrør klædt i farvet cellofan ud med LED-lys. LED-lyset har bedre farver, og vi har reduceret energiforbruget fra væggene med 90%. Et andet problem der er løst, er at LED-lys ikke afgiver varme. Lysstofrørenes varme har været et problem for al det andet teknik, der er i væggene. 

LED-spot
Flere steder i udstillingerne vil vi gerne have spots. De første vi havde brugte 650W pr. styk. Det bliver meget strøm, når de skal lyse 7 timer om dagen.  Med LED-spots kan vi nøjes med at bruge 16W pr. styk, og dermed reducere miljøbelastningen dramatisk.
Yderligere er det en stor hjælp at LED-spots holder længere, for det er ret besværligt at skifte pærer i den højde!

Du må ikke drikke af toiletterne
En del gæster har undret sig over, at vi finder det nødvendigt at have ”drikke forbudt” skilte på undersiden af toiletbrædderne.
Skiltene skal være der, fordi vi opsamler regnvand på vores store tag, som bruges til toiletskyl. Regnvandet er ikke renset og derfor ikke egnet til drikkevand.
Det man i virkeligheden bør undre sig over er, at der bruges drikkevand til at skylle ud i toilette med, som det sker de fleste steder. 

Selv når du tørrer dine hænder 
Vi skiftede fra papirhåndklæder til lufttørring for at gavne miljøet, og spare på affaldsmængden.
Når man bruger 1½ palle papirservietter om året, skal man også bruge en masse skraldeposer, og det hele skal samles og smides ud.
Den nye type håndtørrer, som bruger kold i stedet for varm luft, bruger meget lidt energi.

Klima og miljøudstilling
Klimavalg Miljø
Du kan lave energi, køre soldrevet modeltog, eller teste din viden
85% reduktion i energiforbrug
Akvarie 01
Bjerg- jord og overskudsvarme fra akvariet overføres til varme hos krokodillerne
LED belysning sparer 90% energi
LED lys i fortiden
250 lysstofrør blev udskiftet med 1.5 km LED dioder. Det giver flot lys og sparer meget energi
Drik ikke fra toiletterne
Drik Ikke Af Toilet Klima Miljø
Det kan virke overflødigt med denne advarsel, men vi bruger regnvand istedet for postevand
Tør dine hænder med god samvittighed
Håndtørrer
De blæser så det kan mærkes, men den bruger kun lidt energi
El-biler på solenergi
Elbil og forældrekaffe
Børnene kan køre el-bil, men det koster energi.