Levende dyr

Det kravler, spræller og hopper

  • Krokodille i kridttidslagune
  • Løvfrø
  • Hugorme

Levende dyr på NaturBornholm
Kamouflage, gemmesteder, utilgængelige levesteder og det at dyrene er uddøde på Bornholm, kan gøre det svært at opleve selv almindelige dyr i naturen. på NaturBornholm har du muligheden for at se dem tæt på - også de farlige.

Løvfrøer
Man skal lære at finde løvfrøer, for de er svære at få øje på. De små frøer er nemlig veldig godt camouflerede med sin løvgrønne farve.  De sidder ofte helt stille på en gren, for at fugle og andre dyr ikke skal få øje på dem og æde dem.
Den største trussel mod løvfrøen er dog mennesket, som ødelægger deres levesteder. 
Heldigvis kan vi gøre noget for løvfrøerne hvis vi vil. Det er bevist på Bornholm, hvor en aktiv indsats, med oprettelse af mange vandhuller,  har skabt en ganske stor og sund population af løvfrøer. 
Prøv at finde den i vores terrarie, og prøv at finde dem i naturen. 

Latterfrøer 
Latterfrøen findes som det eneste sted i Danmark på Bornholm. Latterfrøen ligner en stor grøn frø, men man kan tydeligt høre forskellen, når den kvækker. De kan høres på lang afstand og deres kvækken har givet dem navnet, for det lyder som et menneske der griner. Hør deres karakterisktiske kvækken i vores udstilling. -Så ved du, hvem der griner i skumringen en forårsaften.

Mus
Som alle andre steder i landet er der masser af mus på Bornholm. Musenes levevis og form minder ret meget om de primitive pattedyr,multituberkulater, der levede sammen med dinosaurerne her for 144 millioner år siden.  Multituberkulaten er det ældst kendte pattedyr i Skandinavien. Det formodes at de levede i huler, var nataktive og i det hele taget brugte meget tid på at undgå at blive spist. Det var først efter dinosaurernes uddøen for 65 mio. år siden at pattedyrene begyndte at udvikle arter, der bliver store.
På Bornholm har man fundet en forstenet tand af en multituberkulat. I udstillingen kan du se både levende mus og en model af en multituberkulat i naturlig størrelse.

Markfirben
Markfirben er et andet almindeligt dyr i Danmark. De lever på steder med løs og gerne sandet jord og hvor der er mange forskellige planter. Det kan være overdrev, heder, klitter og varme skråninger.  Hos markfirben er det, som hos mange andre dyr, hannerne der er pænt klædt på med skarpe grønne farver på siden. Hunnene derimod er ikke prangende i farverne. Markfirben lægger æg, til forskel fra almindelige firben som føder levende unger. Markfirben kan se meget dovne ud, men de er altid parate til et lynangreb, hvis der kommer et lækkertsmagende insekt forbi.

Østersøens fisk
I Østersøen lever både ferskvandsfisk og saltvandsfisk. Det skyldes at vandet i Østersøen er det man kalder brakvand - en blanding af ferskvand og saltvand. Østersøens vand har et saltindhold på kun 1% tilforskel fra nordsøen som har hele 3%. Mange saltvandsfisk kan ikke tåle det lave saltindhold, men nogle arter kan. 
Torsk og fladfisk er typiske saltvandsarter, mens gedder og aborrer er ferskvandsfisk. Men her i Østersøen kan de leve sammen. På NaturBornholm kan du se Østersøens fiskearter boltre sig i vores store akvarium.

Hugorme og Krokodiller
Vi har også hugorme og krokodiller i udstillingen, dem kan du læse mere om her:

 

Krokodiller
Krokodille
Direkte fra kridttiden og ind i vores udstillinger
Du bliver glad for at de ikke kan få fat i dig
Hugorme
Hugorme
Nærkontakt med farlige dyr
Se sjældne videoer