Fra drageknogler til uddøde dyrearter

- Palæontologiens historie

  • Dromaeosaurus Kranium Lateral
  • Stenonyx
  • Huan taet paa
  • Sauropod ude
  • Krokodille Ude 2

Palæontologer forsker i fortidens plante- og dyreliv. Det er især forstenede knogler og forstenede aftryk fra dyr og planter, der giver os viden om hvordan verden så ud i fortiden. De forstenede aftryk og knogler kaldes fossiler.
Ved at undersøge fossiler og sammenligne med viden om nulevende dyr og planter, kan forskerne finde ud af hvordan fortidens natur har set ud.

Man har helt tilbage i menneskets historie fundet store forstende knogler og undret sig over dem,- for de passede jo ikke med de dyr man kendte. Var det drageknogler, mystiske stjerneformationer eller noget helt andet?
I palæontologiens spæde start i 1600 tallet var en af teorierne, at fossilerne var rester fra dyr, som gud havde skabt og smidt fra sig, fordi han ikke var tilfreds med dem. Der var også teorier om, at det var rester fra alle de dyr, som ikke kom med på Noahs ark under syndfloden.
Efterhånden blev man dog overbevist om, at der var en sammenhæng mellem hvornår de forskellige geologiske lag blev dannet og de fossiler man fandt. Teorierne om tidsrækkefølgen af fossilerne tog fart i starten af 1800-tallet og sammen med Darwins evolutionsteori fra 1859 dannedes billedet af, at livet har eksisteret og udviklet sig på jorden i mange millioner år.
I starten af 1900 tallet var forskerne rimelig enige om fossilernes oprindelse, men snart meldte nye spørgsmål sig: Var dinosaurerne koldblodede eller varmblodede? Havde de skæl eller fjer? Hvorfor uddøde dinosaurerne?
Der har været stor uenighed blandt forskerne, men de nyeste fund af fossiler peger i retning af, at dinosaurerne var varmblodede dyr og flere af dem havde fjer eller forstadier til fjer.
Den fremherskende teori om, hvorfor dinosaurerne uddøde er, at det var en blanding af effekterne af et stort meteor nedslag for 65 millioner år siden i Mellemamerika og store vulkanudbrud i Indien. Meteornedslaget og vulkanudbruddene medførte så store klimaændringer, at over 75% af alt liv på jorden uddøde – heriblandt dinosaurerne.
Forskningsresultaterne fra palæontologien fortæller os om livets udvikling her på jorden og hvordan dyre og plantelivet har tilpasset sig forskellige klimatiske forandringer. Dermed giver palæontologien også et fingerpeg om, hvordan naturen vil tilpasse sig klimaændringerne i fremtiden.