Fra dinosaur til fugl

  • Fjers Udvikling

Gennem de seneste år har flere fund afsløret, at mange rovdinosaurer havde fjer. De første fjer var primitive, luftfyldte udposninger og hjalp dyret til at holde på kropsvarmen. Efterhånden fik fjerene flere stråler som et lille dun og fjerdragten mere farvestrålende. Farverne kunne bruges som signaler til at true eller imponere artsfæller, ligesom vi i dag kender det fra fuglenes verden. Gennem millioner af år udviklede nogle grupper af dinosaurer egentlige fjer. Nu var der ikke blot tale om farvestrålende isolationsmateriale, men fjer der havde bæreevne og som kunne bruges til at flyve eller svæve med. Forskere mener at have fundet gode fossile beviser for at mindst 5 arter af dromaeosaurider kunne flyve.

Undersøgelser af DNA fra fugle har vist, at nutidens fugle er direkte efterkommere af fortidens dinosaurer. Fuglenes nærmeste slægtninge er Dromaeosauroiderne, en artsrig gruppe af fjerklædte rovdinosaurer.
Efter at have domineret livet på landjorden i 130 millioner år forsvandt dinosaurerne for 65 millioner år siden. Men det var ikke dem alle, som uddøde. Nogle overlevede og lagde grunden til fuglenes udvikling.