Find et fossil

Hvordan finder man et fossil?

  • Dromaeosaurus Kranium Lateral
  • Dromaeosaurides Model 4
  • Stenonyx

Tid og sted
Fossiler dannes ofte hvor sand, kalk eller ler aflejres og hærder. Jagten på fossiler kan derfor starte på steder, hvor man ved disse aflejringer findes. Aflejringerne kan være mange hundrede millioner år gamle og det gælder selvfølgelig om at lede i de lag af jorden, som stammer fra en tidsperiode hvor der var liv. Fossiler fra dinosaur findes i jordlag der er mellem 200 og 65 millioner år gamle. Hvis man vil finde spor fra de tidligste livsformer på jorden skal man lede i jordlag der er omkring 600 millioner år gamle. Jordlagenes alder kan man regne sig frem til bl.a. ved at måle radioaktiviteten.

Et godt øje og lidt held
Det er i jordlag fra den rette tidsperiode det bliver spændende, for her er muligheden for med en god portion held og viden om, hvad man skal se efter, at finde et ægte fossil.
Et fossil kan se ud på mange måder og mange sten kan have form som noget der ligner et fossil. Derfor diskuterer palæontologer tit deres fund med hinanden.

De store forstenede fodspor fra langhalsen på Bornholm blev fundet, da en palæontolog fandt på dem på vestkysten udfor Pyritsøen syd for Hasle. Der havde de ligget i mange år, uden at nogle havde tænkt at netop de sten var aftryk af fodspor fra dinosaurer. Stenene står i udstillingen på NaturBornholm.
Andre fodspor blev funder i sydkystens skrænter ved Arnager. Efter vinterens eroderende storm, kom en ejendommelig bugtet grænse til syne i klinten mellem de lyse og de mørke lag. Lagene af sand og mudder er aflejret i et sumpet kystnært miljø i begyndelsen af kridttiden for 144 millioner år siden. Derfor vidste palæontologerne, at det var et godt sted at lede efter fossiler og kontaktede straks en kollega. Der var ingen tvivl, her var tale om ægte fossile fodspor. Den bugtede linje er spor efter et dyr, der har gået i lyst sand. Efterfølgende er sporene blevet overskyllet og udfyldt af mørkt mudret ler fyldt med plantemateriale.
Undersøgelser afslørede, at der var tale om fodspor afsat af en stor langhalset dinosaur, en sauropod. Ud fra afstanden mellem de enkelte spor, deres størrelse og dybde, kunne, forskerne fastslå, at det var en 10 tons tung dinosaur, der havde vandret i retning mod Rønne.
I området er der også fundet adskillige tænder fra små rovdinosaurer og gravegange fra lungefisk.

I løbet af sit liv efterlader et dyr nemt mange tusinde fodspor. Når dyret dør efterlades kun ét skelet. Skønt knogler er mere holdbare end fodspor, finder vi langt flere fodspor end knogler fra dinosaurerne.
Både almindelige mennesker, amatørpalæontologer og forskere har været så heldige at finde ægte fossiler af dyr og planter på Bornholm.

Danekræ
Fossiler af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi er danekræ og tilhører staten. Finder man noget som erklæres danekræ modtager man en godtgørelse.
Bestemmelserne om danekræ er indført for at sikre de mest betydningsfulde naturhistoriske fund for den danske offentlighed. De svarer nøje til de bestemmelser, der i mere i 300 år har været gældende for danefæ - de mest betydningsfulde jordfundne, menneskeskabte genstande.