Isen slider

De mange istider

  • DSC 0097

Skiftende istider og mellemistider har medført voldsomme ændringer i levevilkårene for dyr og planter. Hver gang en istid sluttede, måtte planter og dyr vandre ind igen i nye "nulstillede landskaber".

Det bornholmske landskab er "ungt", ikke engang 15.000 år har det haft til at udvikle sig til det landskab, vi kender i dag. Det er ikke nok til at slide sporne væk fra isens bevægelser. Klipperne er slidt runde og bløde i formen, og mange steder finder man "skurestriber", der er ridser i klipperne, lavet af små sten, der sad fast under isen, mens isen bevægede sig som et kæmpe sandpapir hen over landskabet.

Tur I Istidslandskabet1
Læg mærke til de tydelige skrabe-mærker, isblokkene har lavet under deres vej gennem landskabet.
Israndslinier Oa 5
Sort Streg = Israndslinier. Brun = Strandgrus. Blå = Issø-aflejringer. Lilla = Hedeslette.
DSC 0099
Skoleelever ved isbræen.